top of page

Voor wie?

Voor al wie handvaten wil krijgen in het dagelijks leven. Ondervind je moeilijkheden in relatie tot anderen of jezelf? Belemmeren gebeurtenissen uit het verleden, het heden of de toekomst je dagelijkse leven?

> Kinderen en Jongeren

Al van jongs af aan doen we ervaringen op, ontdekken we de wereld al spelenderwijs en trachten we uiting te geven aan wat we denken en voelen.
Kinderen en jongeren verdienen dan ook de nodige ondersteuning om al die ervaringen te verwerken en te leren omgaan met de emoties die hiermee gepaard gaan.
Dramatherapie biedt de mogelijkheid om persoonlijke thema’s aan bod te laten komen, afgestemd op de belevingswereld van elk individu.

> Volwassenen

Doorheen de jaren komt er veel op ons pad. We beleven allerlei momenten die we (on)bewust meedragen en die ons vormen tot de persoon die we vandaag zijn.
Ook volwassenen hoeven die ervaringen niet alleen te dragen, hebben het recht om ondersteund te worden bij hun huidig welbevinden en verdienen het meer dan ooit om een duwtje in de rug te krijgen om een welstellende toekomst tegemoet te gaan.
Dramatherapie geeft de kans om belemmeringen te onderzoeken, expressie te geven aan wat je voelt en nieuwe inzichten te verwerven door ervaringsgericht aan de slag te gaan.

Info: About Me

Wat?

Binnen dramatherapie staat ervaren centraal. Spelervaringen worden meegenomen naar het dagelijks leven en situaties uit de werkelijkheid krijgen ruimte op de spelvloer.

In groepssessies leer je vertrouwen te krijgen in jezelf en in elkaar. Er worden vaardigheden aangereikt om op een adequate manier te gaan voor wat jij zelf nodig hebt. Aan de hand van rollenspelen en scènewerk worden (nieuwe) ervaringen opgedaan, geoefend en verwerkt. Er wordt ruimte gemaakt voor wat je werkelijk voelt binnen een veilige spelsituatie.

Voel jij je meer comfortabel bij individuele sessies? Dat kan!
Ook in een individueel traject kan jouw hulpvraag aan bod komen en worden de sessies afgestemd op maat van jou.

Info: About Me

Het Traject

Bij een individueel kennismakingsgesprek exploreren we jouw noden en wat dramatherapie voor jou kan betekenen. Vervolgens heb je de mogelijkheid om je te engageren voor een traject van 6 weken. Wekelijks vindt er dan een groepssessie van anderhalf uur plaats waarin jouw thema’s een plekje krijgen. Nadien evalueren we in een individueel gesprek of de sessies tegemoet gekomen zijn aan jouw behoeften. Indien je wenst, kan je weer instappen in een volgend traject.

Wanneer je hebt gekozen voor een individueel traject, bekijken we samen de frequentie van de sessies, passend bij jouw doelen. Een sessie duurt 60 minuten.

Info: About Me

Tarieven

Voor een kennismakingsgesprek, een traject van 6 weken en een evaluatiegesprek bedraagt de kostprijs €250.
Een individuele sessie kost €50.

Info: About Me
bottom of page